ลูกมีโลกส่วนตัวสูง ทำอย่างไรดี?


ลูกมีโลกส่วนตัวสูง ทำอย่างไรดี?


โลกส่วนตัวสูง อาจไม่ใช่ความผิดปกติเป็นเพียงลักษณะนิสัยบางอย่างเฉพาะบุคคล อย่างไรก็ตามหากลูกมีโลกส่วนตัวสูงถึงขั้นเก็บเนื้อเก็บตัวผู้ปกครองอาจต้องสังเกตุพฤติอย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดความผิดปกติบางอย่างทางด้านร่างกายหรือจิตใจ คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจกังวลเมื่อพบว่าลูกเริ่มมีโลกส่วนตัว ดังนั้นมาทำความรู้จักเกี่ยวกับโลกส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับลูกๆและวิธีรับมือเมื่อลูกมีโลกส่วนตัวสูงกันค่ะ

ลักษณะนิสัยของคนเรา

Introvert
Extrovert

ปัจจัยที่ทำให้ลูกมีโลกส่วนตัวสูง
ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้ลูก
พลาดโอกาสเข้าสังคม
ขาดความมั่นใจในตัวเอง
ไม่ได้รับการปรับตัว
โลกส่วนตัวสูงถือว่าผิดปกติไหม?
วิธีปรับพฤติกรรม กรณีลูกมีโลกส่วนตัวสูง
ทำความเข้าใจ
พาลูกเข้าสังคม
หาเวลาพูดคุยกับลูก
ให้เวลากับลูกมากขึ้น
สร้างความมั่นใจให้ลูก
ลักษณะนิสัยของคนเรา

โดยทั่วไปแต่ละบุคคลย่อมมีนิสัยใจคอ การเข้าสังคม บุคลิกทั้งร่างกายและจิตใจแตกต่างกันไป ส่วนมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การอบรมสั่งสอน เหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัวหล่อหหลอมให้แต่ละคนมีบุคลิกและลักษณะนิสัยต่างกันออกไป โดยปกติเราสามารถแยกลักษณะนิสัยของคนออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่
ลูกมีโลกส่วนตัวสูง ทำอย่างไรดี?

Introvert

คือกลุ่มคนที่....

มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง
มีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากกว่าการพบเจอผู้อื่น
รักสันโดษมักเก็บตัวไม่ค่อยชอบการเข้าสังคมหรืออยู่ท่ามกลางคนหมู่มาก
ไม่ชอบเป็นจุดสนใจของคนอื่น มองเผิน ๆ เหมือนเป็นคนขี้อาย พูดน้อย ไม่ค่อยกล้าแสดงออก
ไม่ค่อยพูดเรื่องทั่ว ๆ ไปกับคนที่ไม่สนิท บางครั้งมักถูกมองว่าเป็นคนไม่น่าคบ ไม่น่าคุยด้วย
คนกลุ่มนี้มักมีเพื่อนน้อย จะคบเฉพาะเพื่อนที่สนิทใจ ไว้ใจ คุยกันเข้าใจเท่านั้น แต่คนกลุ่มนี้มักเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอ เก็บรายละเอียด คิดก่อนพูด ไตร่ตรองอย่างดีก่อนพูด และแอบเป็นคนคิดมาก

Extrovert
คือกลุ่มคนที่มีลักษณะนิสัยตรงข้ามกับ Introvert โดยสิ้นเชิง คือ

เป็นคนเฮฮา ชอบการเข้าสังคม ปาร์ตี้

เพื่อนเยอะ ชอบความสนุกสนาน ชอบเป็นจุดสนใจท่ามกลางผู้คน

ต้องการการยอมรับจากสังคมคนรอบตัว

เป็นกลุ่มคนที่มีพลังงานสูงมากเมื่ออยู่กับเพื่อนฝูง หรือที่ที่มีคนจำนวนมาก แต่มักจะรู้สึกหมดพลังเมื่อต้องอยู่คนเดียว หรือรู้สึกโดดเดี่ยว

ลักษณะทั่วไปของคนกลุ่มนี้มักเป็นคนช่างพูดช่างคุย เจรจาเก่ง เข้าหาคนเป็น มีไหวพริบดีเอาตัวรอดเก่ง มีทักษะความเป็นผู้นำสูงสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย แต่ก็มีข้อเสียบ้างเป็นคนพูดไม่ค่อยคิดเพราะเป็นคนคิดเร็วทำเร็วบางครั้งทำให้เกิดความเดือดร้อน

ปัจจัยที่ทำให้ลูกมีโลกส่วนตัวสูง
ลูกมีโลกส่วนตัวสูงไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด หรือมาจากพันธุกรรมหากแต่มีสาเหตุจากหลากหลายปัจจัยสะสมต่อเนื่องกันมาจนทำให้ลูกเกิดกำแพงภายในใจหรือสร้างกำแพงกั้นตัวเองออกจากคนอื่นรวมถึงผู้ปกครอง โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยต่อไปนี้

ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้ลูก
อาจด้วยปัจจัยที่ผู้ปกครองต้องทำงานหนัก หรืออยู่ห่างไกลจากลูกทำให้ลูกใช้เวลากับตัวเองมากกว่าใช้เวลาร่วมกับผู้ปกครองหรือคนอื่นๆ

พลาดโอกาสเข้าสังคม

เด็ก ๆ ไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสได้ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน เข้าสังคมกับเพื่อนฝูงน้อย ทำให้เด็กมีโลกส่วนตัวสูงใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ในบ้าน เรียนรู้ทักษะบางอย่างจากเกมส์ ทีวี มือถือ อินเตอร์เน็ตมากกว่าการเข้าสังคมภายนอก

ขาดความมั่นใจในตัวเอง

เด็กบางคนอาจมีรูปร่างลักษณะภายนอกที่ทำให้เขารู้สึกแตกต่าง รวมถึงการเข้าสังคมภายนอกแล้วถูกล้อเลียนจนทำให้ขาดความมั่นใจในตัวเอง จนไม่อยากและไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตกับโลกภายนอก

ไม่ได้รับการปรับตัว

เด็กบางคนอาจไม่ได้มีปัญหาจากปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจเป็นนิสัยของตัวเด็กเองที่ชอบการอยู่คนเดียว ทำอะไรคนเดียว ต่อต้านการเข้าสังคม ซึ่งลักษณะนิสัยแบบนี้หากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ช่วยให้เด็กปรับตัวหรือพยายามผลักดันให้เด็กออกจากโลกของตัวเองบ้าง ปัญหาลูกโลกส่วนตัวสูงจะเกิดขึ้นตามมาแน่นอน

โลกส่วนตัวสูงถือว่าผิดปกติไหม?

ลูกมีโลกส่วนตัวสูงไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด เป็นเพียงบุคลิกลักษณะนิสัยของเด็กเท่านั้นบางคนบางมีบุคลิกเป็น introvert หรือบางคนอาจเป็น extrovert การที่ลูกมีโลกส่วนตัวสูงอาจเป็นเพราะช่วงวัยในการเจริญเติบโตของลูกที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้น พ่อแม่อาจต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้กับลูก และอีกปัจจัยที่มักทำให้ลูกมีโลกส่วนตัวสูงอาจมาจากความไม่เข้าใจของผู้ปกครองกับเด็กจนทำให้ลูกเกิดกำแพงเล็กๆระหว่างผู้ปกครองขึ้น ดังนั้นลูกมีโลกส่วนตัวสูงจนไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นเรื่องของการมีพื้นที่ส่วนตัวของเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจและเคารพสิทธิของลูก

อย่างไรก็ตามหากสังเกตพฤติกรรมของลูกแล้วมีโลกส่วนตัวสูงกว่าการเป็น introvert ทั่วๆไป ผู้ปกครองต้องหาวิธีแก้ไข แต่คอยสังเกตุพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพราะการที่ลูกมีโลกส่วนตัวสูงเกินไปอาจมีผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของลูกได้

วิธีปรับพฤติกรรม กรณีลูกมีโลกส่วนตัวสูง
แม้ว่าลูกมีโลกส่วนตัวสูงไม่ใช่ความผิดปกติ แต่หากพบว่าลูกมีโลกส่วนตัวสูงมากกว่าการเป็น introvert ผู้ปกครองควรร่วมกันหาวิธีแก้ไข มาดูไปพร้อมกันว่าหากลูกเรามีโลกส่วนตัวสูงผู้ปกครองจะรับมือหรือมีวิธีแก้ไขอย่างไร

ทำความเข้าใจ
ก่อนอื่นผู้ปกครองต้องทำความเข้าใจลูกก่อน ต้องเข้าใจว่าต่างคนต่างความคิด ให้คิดในมุมของลูกเสมอว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร ทำให้ลูกเกิดความสบายใจ ไว้วางใจเมื่อได้อยู่กับเรา

พาลูกเข้าสังคม
พาเขาออกเจอสังคมภายนอกบ้านบ้าง ใช้เวลากับลูกให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามไม่ควรพาเขาออกไปบ่อยจนเกินไปหรือหากสังเกตุว่าลูกไม่ชอบแต่พาเขาออกไปทำสิ่งที่เขาฝืนใจหรือไม่ชอบบ่อยๆ อาจทำให้ลูกเกิดการต่อต้านมากกว่าเดิม

หาเวลาพูดคุยกับลูก
พยายามพูดคุยให้เขารู้สึกผ่อนคลาย สอนการเข้าสังคม การพบปะผู้อื่นหรือใช้ชีวิตกับโลกภายนอกให้มากขึ้น หรือพยายามพูดให้เขาบอกถึงปัญหาว่าทำไมเขาชอบการมีโลกส่วนตัวสูง และที่สำคัญพยายามอย่าให้ลูกเข้าใจผิดว่าเขามีความผิดปกติ

ให้เวลากับลูกมากขึ้น
เพราะปัญหาหลัก ๆ ของการมีโลกส่วนตัวสูงคือ ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้เด็ก ดังนั้นผู้ปกครองควรมีเวลาทำกิจกรรม หรือใช้เวลากับลูก พูดคุยกับลูกให้มากขึ้น การให้เวลากับลูกไม่จำเป็นต้องทั้งวันค่ะ เพียงแค่ 15-20 นาที ต่อวันในเวลาเดิมทุกวัน เท่านี้ก็ถือว่าเป็นเวลาคุณภาพแล้วค่ะ

สร้างความมั่นใจให้ลูก
หผู้ปกครองต้องรู้ก่อนว่าลูกขาดความมั่นใจในมุมไหน เมื่อทราบถึงที่มาของปัญหาแล้วค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ ให้เขาเรียนรู้และทำให้เขามั่นใจในตัวเอง

ลูกมีโลกส่วนตัวสูงอาจไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นเพียงลักษณะนิสัยส่วนตัวของเด็กเท่านั้นอย่าง introvert กับ extrovert และการที่ลูกมีโลกส่วนตัวสูงอาจเป็นเพียงเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวในการคิด ตัดสินใจอะไรบางอย่าง ผู้ปกครองควรเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของลูก อย่างไรก็ตามหากลูกมีโลกส่วนตัวผู้ปกครองอาจต้อสังเกตุพฤติกรรมของลูกอย่างใกล้ชิดพร้อมกับหาวิธีแก้ไขไปพร้อมกันเครดิตแหล่งข้อมูล : simplymommynote


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์