เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี?

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี?

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี? ปัจจุบันมีโรงเรียนประถมมากมายหลายหลักสูตรให้เลือก สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดกำลังอยู่ในช่วงเลือกโรงเรียนประถมให้ลูก ลองอ่านข้อมูลโรงเรียนประเภทต่างๆ หรือ หลักสูตรต่างๆ ที่เราสรุปไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกโรงเรียนประถมให้ลูกดูค่ะ

     1. โรงเรียนประถมหลักสูตรสองภาษา ( English Program )
     2.โรงเรียนสาธิต
     3.โรงเรียนประถมหลักสูตรสามัญ
     4.โรงเรียนประถมหลักสูตรนานาชาติ
     5.โรงเรียนประถมหลักสูตรทางเลือก


   1. โรงเรียนประถมหลักสูตรสองภาษา ( English Program )

• โรงเรียนประถมหลักสูตรสองภาษา ( English Program) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อคือ อีพี (EP) เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนและสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

• แต่มีข้อแตกต่างคือ หลักสูตร English Program นั้นจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาที่มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและประเพณี วัฒนธรรมไทย

• โดยมากในระดับประถมจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา เมื่อขึ้นชั้นมัธยมจึงเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชายกเว้นวิชาภาษาไทยและวิชาสังคม

    2. โรงเรียนสาธิต

• เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การควบคุม ดูแลของคณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
• เป็นสถานที่ฝึกการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
• เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา เป็นเสมือนหนึ่งในสถานที่วิจัย ทดลอง พัฒนาด้านการเรียนการสอน
• เน้นสอนให้เด็ก ๆ กล้าแสดงออก เป็นตัวของตัวเอง แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ มีผล ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ค่อนข้างหลากหลาย
• ในส่วนของที่ตั้งนั้น มักเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่โรงเรียนนั้น ๆ สังกัดอยู่

    3. โรงเรียนประถมหลักสูตรสามัญ

• เป็นโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
• โดยหลักมีสองแบบคือ โรงเรียนเอกชน และ โรงเรียนรัฐบาล
• การเรียนการสอนจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดยกเว้นในวิชาภาษาต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันหลายโรงเรียนก็เริ่มมีการเปิดหลักสูตรแบบต่าง ๆ ขึ้นมาเพิ่มเติม เช่น หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรสามภาษา


เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี?

   4. โรงเรียนประถมหลักสูตรนานาชาติ

• หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศหรือหลักสูตรต่างประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหาวิชาใหม่ที่ไม่ใช่หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
• ใช้ภาษาต่างประเทศ (โดยมาก คือ ภาษาอังกฤษ) เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
• เน้นการผสมผสานที่ลงตัวและความกลมกลืนของนักเรียนที่มาจากต่างชาติ ต่างภาษา โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และไม่ขัดต่อศีลธรรมความมั่นคงของประเทศ
• โดยมากในปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยใช้หลักสูตร 3 หลักสูตรโดยหลัก คือ หลักสูตรอเมริกัน หลักสูตรอังกฤษ และ หลักสูตร IB

   5. โรงเรียนประถมหลักสูตรทางเลือก

• โรงเรียนทางเลือก หมายถึง โรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนแตกต่างไปจากโรงเรียนตามหลักสูตรสามัญทั่ว ๆ ไป
• ทั้งนี้โรงเรียนทางเลือกก็ยังคงอยู่ในสังกัดของโรงเรียนศึกษาธิการ และต้องจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
• โรงเรียนทางเลือกนั้นมีหลักสูตรหลากหลายให้เลือก แต่โดยรวมแล้วโดยมากนั้น จะเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่การท่องจำตามตำรา และเรียนแค่ในชั้นเรียน
• อาจกล่าวได้กว่าโรงเรียนทางเลือกโดยมากนั้นมีระบบการเรียนการสอนที่ ไม่เน้นวิชาการมากนัก แต่มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน สอนให้เด็ก ๆ รู้จักคิด เข้าใจมนุษย์และสภาพแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 http://www.moe.go.th/inter_school/

 


ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดยหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์